Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.